De AevesBenefit kernwaarden vanuit Christiaan

19 mrt 2020

Op de vraag welke kernwaarden het beste bij mij passen en welke ik zou willen toelichten heb ik toch echt wel even over na moeten denken. En dat komt vooral omdat eigenlijk alle kernwaarden mij aanspreken en ik die ook probeer uit te dragen in mijn werk, maar ook thuis. We hebben thuis natuurlijk niet zo’n mooi ‘Rad van Fortuin met kernwaarden’ hangen in de keuken zoals op kantoor, maar deze zijn wel degelijk onderdeel van onze normen en waarden als gezin.

Plezier staat voor mij centraal. Spierpijn van het lachen na het kerstdiner, hoofdpijn na het wintersporten met collega’s, pijn in mijn ego na de zoveelste mislukte poging tot waterskiën tijdens een AevesBen(j)efit uitje. En tegenwoordig zie ik zelfs mijn eigen glimlach iedere dag voorbijkomen als ik ons Intranet open, dat laatste gaat wellicht wat ver!

Maar laat ik uitgebreider in gaan op twee andere kernwaarden die er voor mij persoonlijk uitspringen, te weten ‘respect’ en ‘vertrouwen’.

Vertrouwen
Na eerst te hebben gewerkt als inkoper bij een zorgaanbieder in de regio Rotterdam, ben ik zo’n 4,5 jaar geleden gestart bij AevesBenefit als inkoopadviseur. In die periode heb ik naast het inkopen geleerd hoe belangrijk het winnen van het vertrouwen van de opdrachtgever is. Het heeft ervoor gezorgd dat ik mijn opdrachten uitdagender kon maken, nieuwe opdrachten mocht uitvoeren in sectoren die tot dan toe onbekend terrein waren voor mij. Maar vertrouwen brengt ook flexibiliteit (werken op afstand) en kan processen versnellen (voorkomt micro-managen). Als ik aan de kernwaarde vertrouwen denk, moet ik ook altijd terugdenken aan mijn aanstelling als Fieldmanager in 2017. De unieke kans deed zich voor om een team ambitieuze inkoopadviseurs te managen door hen te coachen en hun groei te faciliteren. Met nog geen 30 jaar, helaas toen ook al wel wat grijze haren, kreeg ik tóch het vertrouwen van het MT, Martijn in het bijzonder, om deze rol te bekleden. Het vertrouwen van ‘jij kunt dit’ laat mensen boven hun eigen verwachtingen uitstijgen en kan soms net dat stapje zijn om de uitdaging aan te gaan. En precies dat probeer ik nu zelf uit te dragen en over te brengen op mijn team!

In het woord ‘Vertrouwen’ zit voor mij ook vertrouwelijkheid. Het creëren van een veilige sfeer in de gesprekken met de inkoopadviseurs zorgt ervoor dat zij zich kwetsbaar durven op te stellen en we samen aan de slag kunnen met hetgeen er echt speelt.

Respect
Natuurlijk ga je met respect met elkaar om… Dat behoeft toch geen verdere uitleg en dat zal iedereen toch wel als vanzelfsprekend ervaren? Helaas is de praktijk nog weleens anders en kan het geen kwaad om hier toch extra bij stil te staan, vind ik. Een discussie moet kunnen, een onderhandeling met de leverancier mag hard gevoerd worden, culturen kunnen verschillen in een team, het is soms goed om het oneens te zijn tijdens een overleg, opvattingen mogen afwijkend zijn, zo lang het maar respectvol blijft naar elkaar. Als ik het zo opschrijf klinkt het wel heel erg als ‘de moraalridder’, maar zeer recent heb ik nog een situatie meegemaakt waar een van de inkoopadviseurs niet respectvol werd behandeld bij de opdrachtgever en dat heeft mij doen beseffen dat respect nog geen vanzelfsprekendheid is. Daarom ben ik blij dat ik bij een organisatie werk die dit juist wil uitdragen.

Respect is voor mij ook het herkennen van de kwaliteiten van de ander. Het onderwerp laat ik vaak terugkomen in de gesprekken met de inkoopadviseurs. Ook heeft respect een prominente plaats gekregen in de nieuwe AevesBenefit Academy Bootcamps. Ik ben ervan overtuigd dat je optimaal kunt leren én presteren als je dit kunt doen bij een werkgever waar je het vertrouwen krijgt, je kwaliteiten worden herkend en er met respect wordt omgegaan met elkaar. Voor mij is dat AevesBenefit.