Column: Verplichte inburgeringscursus voor inkopers

7 jan 2012

Sinds 2007 is het verplicht te slagen voor het inburgeringsexamen als je als buitenlander in Nederland toegelaten wilt worden. Met dit examen bewijs je dat je in ieder geval de moeite hebt genomen om de Nederlandse taal en gewoonten te leren. Natuurlijk zijn de vragen die je op dat examen moet beantwoorden discutabel. Hoe lang duurde de oorlog met Spanje en welke grote stad is in 1940 gebombardeerd? Tja, over de relevantie daarvan valt wel een boom op te zetten. Maar ik moet zeggen dat ik het een goed principe vind. Het biedt geen garantie dat iemand ook echt zal aarden in Nederland, maar de kans neemt wel fors toe.

En dát is volgens mij ook hard nodig bij inkopers. Het is niet vanzelfsprekend dat zij kunnen aarden in een organisatie – behalve op hun veilige afdeling inkoop. Collega’s van andere afdelingen kijken je glazig aan als jij het hebt over maverick buying, het hefboomsegment of een e-reversed auction. Om maar niet te spreken van ethische discussies en onderhandelingsstrategieën. Inkoop is nou niet bepaald de meest geïntegreerde afdeling van de organisatie. Inkoop is overigens niet de enige vakdiscipline met gebrek aan inlevingsvermogen. Een boekhouder denkt in debet en credit, een marketeer denkt in PMC’s, een directeur in EBIT en een HR-man denkt in competenties. Hoe kun je elkaar dan ooit begrijpen?

Er zijn dure consultancybureaus die het dan hebben over boardroom en business alignment. Die uitgebreide analyses opstellen om de integratie te bevorderen. Ik denk dat we er veel eenvoudiger en effectiever voor kunnen zorgen dat we begrijpen en begrepen worden: met een inburgeringscursus voor inkopers. Een cursus – misschien in een publieke en een private variant – die wordt afgesloten met een examen. Met vragen als: In welke eenheid wordt liquiditeit uitgedrukt? Wat is belangrijker: time-to-market of korting? Wat wordt er bedoeld met het begrip productiviteitsnorm? En waar staat ROI voor? Het slagen wordt gevierd tijdens een feestelijke diploma-uitreiking waar alle collega’s voor zijn uitgenodigd.

De nieuw geïntegreerde inkopers hebben dan echt een streepje voor op inkopers die ‘slechts’ Nevi 1 en 2 hebben. Zij zullen begrijpen dat inkoop een schakel is in een keten. Als inkoop met al die individuele schakels verbinding kan maken, dan ontstaat er een onbreekbaar geheel. Maar de vraag is: hoe gaan we dit organiseren en wie neemt het voortouw? Het nieuwe ministerie van Integratie? Dat ministerie heeft de naam mee en het maakt meteen de kans groter dat het Rijk zelf serieus werk maakt van inkoopbesparingen door Inkoop en Contractmanagement. Of zou hier het adagium “bij de loodgieter thuis lekt de kraan” ook opgaan?

Wim Nieland MSc MBA is Directeur Publiek bij Aeves, de dienstverlener in de commerciële keten met inkoop, sales en marketing en communicatie) op het gebied van advies, executive search en interim management.